Login   |   Help  
 
 
 
 
Chú Tiến có đẹp trai không?

Còn phải hỏi, chú Thẩm Du Đều đẹp trai vl ra ấy
"Trai" thì đúng nhưng "đẹp" thì ko
Đẹp cái đệt
Nhìn ngu lắm
Đm cái thằng nghĩ ra câu hỏi này, câu trả lời quá rõ còn phải hỏi
 
 
Total Votes : 562
 
   
 

© Copyright MicroPoll


MicroPoll Legal
Features Terms of Use
Login Privacy Policy
Sign Up  
About Us  
Pricing  
Top Polls  
Enterprise Polling  

  On the Blog
Connect
 
 
Navigation Links :  Site Map
Browse Polls : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z